Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁང་ཆེན་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Mahallaka)
Jump to navigation Jump to search
Guru-Rinpoche-104.jpg

ཁང་ཆེན། (Wyl. khang chen ) Pron.: khangchen

Source

RigpaWiki:ཁང་ཆེན་