Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Five Sovereigns

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Mahabala.jpg


Five Sovereigns


    Nyang Ral Nyima Özer (1124–1192),
    Guru Chöwang (1212-1270),
    Dorje Lingpa (1346-1405),
    Pema Lingpa (1450-1521) and
    Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892).