Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀློག་ཏུ་བཅུག་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Adhyāpayām āsa)
Jump to navigation Jump to search
Bu on.jpg

ཀློག་ཏུ་བཅུག་པ། (Wyl. klog tu bcug pa ) Pron.: lok tu chukpa

Source

RigpaWiki:ཀློག་ཏུ་བཅུག་པ་