Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀླན་ཀ་ཚོལ་བའི་བསམ་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
AA7stega.JPG

ཀླན་ཀ་ཚོལ་བའི་བསམ་པ། (Wyl. klan ka tshol ba'i bsam pa ) Pron.: lenka tsolwé sampa

Source

RigpaWiki:ཀླན་ཀ་ཚོལ་བའི་བསམ་པ་